Programma-evaluatie 2018

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Om alle gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en bijvoorbeeld de ambitie uit het energieakkoord te halen dat alle gebouwen in Nederland in 2050 energieneutraal zijn, is een versnelling nodig t.o.v. de huidige MIP-planning of een aanpak voor gebouwen die niet voor 2050 in aanmerking komen voor een MIP-aanpak. Een MIP-aanpak is nieuwbouw of vernieuwbouw, zoals de MFA Lith in het voormalige gemeentehuis in Lith. Voor de MIP-aanpak heeft de raad tot 2022 middelen ter beschikking gesteld, voor versnelling van MIP of aanvullende maatregelen zijn nog geen middelen beschikbaar. Dit is een van de bespreekpunten in een opiniërende notitie die in het voorjaar van 2019 aan de raad zal worden voorgelegd.

We hebben veel gemeentelijke accommodaties; verenigingsgebouwen, wijk- en dorpshuizen, sportaccommodaties. Deze accommodaties zijn nog niet allemaal toegesneden op laagdrempelig ontmoeten.

ga terug