Programma-evaluatie 2018

Programma 6. Vitale economie

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

We zullen meer nadruk leggen op de drie hoofdopgaven voor de komende jaren: energie & grondstoffen, geschikt personeel en fysieke ruimte voor ondernemen. De vertaling van deze opgaven in kansen voor innovatie door het bedrijfsleven, is een weg die we verder willen verkennen en vertalen in activiteiten. De profilering van Oss in topsectoren is meer een reguliere activiteit geworden, waarin wij veelal ondersteuning bieden aan netwerken van samenwerkende bedrijven.  

ga terug