Programma-evaluatie 2018

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Wonen
Voor onze ambities op het gebied van wonen gaan we de prestatieafspraken aanscherpen en naar voren halen in het jaar, zodat we de resultaten mee kunnen nemen in de volgende programmabegroting. We gaan meer sturen op realisatie van vrije sector huurwoningen. We gaan met de kleinere kernen in gesprek hoe zij zelf aan de slag kunnen met woningbouw, met waar nodig onze ondersteuning.

Buitengebied
In 2019 maken we position papers voor de agrarische sector, erfgoed en recreatie & toerisme. In de omgevingsvisie die we in 2019 gaan maken komen al deze aspecten samen. En maken we met elkaar belangrijke keuzes over de ontwikkelrichting voor gebieden.

Omgevingswet
Voor de invoering van de Omgevingswet maken we in 2019 de slag naar de inhoud (welke ontwikkelingen willen we in Oss?) en geven daarmee ook het gesprek over onze manier van werken en manier van sturen meer handvatten. Met het vervolg op het Bestemmingsplan Buitengebied, de pilot Geffen en de Omgevingsvisie worden de ervaringen met de Omgevingswet concreter.
Daarnaast gaan we in het kader van de Omgevingsvisie naar buiten. Om ook met de samenleving dat gesprek te voeren. Over waar we als Oss naar toe willen, én over de manier waarop de gemeente daar richting aan wil en kan geven. Daarbij is het managen van de verwachtingen belangrijk: de Omgevingswet gaat ons helpen om beter aan te sluiten bij de behoeften van de samenleving, maar is geen oplossing voor alle problemen.

ga terug